Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
13 czerwca 2018 - Przetarg nieograniczony na dostawę ciast na potrzeby MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 28-Cze-2018 Odsłon: 71
Plan postępowań - zakupy inwestycyjne w Miejskim Centrum Usług Socjalnych w 2018 roku. 28-Cze-2018 Odsłon: 36
Plan postępowań o udzielenie zamówień w Miejskim Centrum Usług Socjalnych w 2018 roku. 28-Cze-2018 Odsłon: 34