MZ                                                                                                                                             NFZ

    O projekcie  Opis projektu  DPS Mączna  DPS Rędzińska  DPS Karmelkowa DPS Kaletnicza  

Gmina Wrocław współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów

na czas Covid-19”.

 

Podmiotem objętym wsparciem jest:

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8 we Wrocławiu

 

 

Dofinansowanie projektu z UE:  56.185,84 zł

naglowek