Miejskie Centrum Usług Socjalnych chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa

Kiedy załatwiasz sprawy w naszym centrum, podajesz nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.


Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych
Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.

Respektujemy wszystkie Twoje prawa
Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Jeśli uznasz te działania za niewystarczające, możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jesteśmy dla Ciebie
Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszym urzędzie, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Konradem Karykowski - e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub osobiście (Miejskie Centrum Usług Socjalnych ul. Mączna 3 54-131 Wrocław ).
Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. Wystarczy, że zwrócisz się do inspektora ochrony danych.

Informujemy o sposobie przetwarzania Twoich danych i przysługujących Ci prawach
Poniższe informacje przekazujemy w związku z realizacją obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).

Administrator danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Centrum Usług Socjalnych.

Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Miejskie Centrum Usług Socjalnych, ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław
- przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefonicznie: +48 71 3769900

Inspektor Ochrony Danych  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest nim Konrad Karykowski

Inspektor to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych - przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z ich przetwarzaniem.

Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław
- przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw (w szczególności: do kompetencji IOD nie należy udzielanie informacji dotyczących podstaw i zasadności wezwań do zapłaty należności).
Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z komórką organizacyjną MCUS prowadzącą
Twoją sprawę (wskazanym najczęściej w nazwie nadawcy otrzymanego przez Ciebie pisma lub w stopce wiadomości e-mail).

 Cele przetwarzania danych  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wymiany korespondencji w związku z wysłanym przez Ciebie pismem, emailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu.
Podstawa prawna przetwarzania  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO).
Okres przechowywania danych  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych umieszczamy zazwyczaj na dole opisu sprawy w postaci załącznika o nazwie "Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez MCUS albo są elementem formularza lub wniosku, jaki wypełniasz w ramach danej sprawy.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10 grudzień 2019 08:24 Konrad Karykowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 styczeń 2020 22:52 Konrad Karykowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 styczeń 2020 22:58 Konrad Karykowski