Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu informuje, że wszelkie darowizny związane z prowadzeniem działalności statutowej MCUS mogą być przyjmowane wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora MCUS. W celu przekazania darowizny prosimy o wcześniejszy kontakt z MCUS.

MCUS nie przyjmuje darowizn dla pracowników MCUS.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wspierają działalność statutową Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.