Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław  nieposiadającą osobowości prawnej i działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  4. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  5. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  7. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  8. Statutu Miejskiego Centrum Usług Socjalnych wprowadzonego uchwałą nr XV/426/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r.
  9. regulaminu organizacyjnego MCUS ( zatwierdzonego przez Prezydenta Wrocławia)
 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 styczeń 2018 10:03 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 08:00 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 08:02 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 08:05 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 08:19 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 08:21 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 09:35 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 22:11 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 sierpień 2019 11:17 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 październik 2019 13:48 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 październik 2019 14:46 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. środa, 11 grudzień 2019 23:07 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 luty 2020 19:36 Konrad Karykowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 listopad 2020 12:45 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 listopad 2020 12:53 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 listopad 2020 13:44 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 styczeń 2021 12:29 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 styczeń 2021 14:28 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. środa, 06 kwiecień 2022 07:23 Konrad Karykowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 październik 2022 14:15 Konrad Karykowski