MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU
poszukuje pracownika na stanowisko

Pielęgniarka 0,250 etatu

w Dziennym Domu Pomocy (DDP) przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu
(przewidywany termin zatrudnienia- maj 2024 rok)

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub licencjat pielęgniarstwa lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,
2) aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wymagania dodatkowe:
1) szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej,
2) mile widziana umiejętność obsługi komputera,
3) umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie.

3. Planowany ramowy zakres czynności pielęgniarki obejmuje realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów w dziennym domu pomocy, w tym w szczególności:
1) wykonywanie czynności higienicznych,
2) realizowanie opieki pielęgnacyjnej (w szczególności zaleconej przez lekarza),
3) wykonywanie czynności w ramach procesu opiekuńczego i pielęgnacyjnego realizowanego
we współpracy z innymi specjalistami w DDP z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i rodzinnego,
4) monitorowanie stanu klienta DDP, a w sytuacji pogorszenia zdrowia lub zagrożenia życia udzielenie pierwszej pomocy,
5) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
6) motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
7) prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,
8) wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
9) wspieranie procesu leczenia w zakresie usług opiekuńczych w systemie pomocy społecznej,
w tym przypominanie o przyjmowaniu leków,
10) zmiana opatrunków w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
11) pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
12) wsparcie klienta i współpraca z rodziną klienta w zakresie: edukacji zdrowotnej
i poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia klienta,
13) udzielanie poradnictwa klientom poszukującym możliwości poprawy stylu życia, zapobiegania urazom i radzenia sobie ze zmianami w statusie zdrowotnym, stanie niepełnosprawności itp.,
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji usług.

4. Informacja o wynagrodzeniu:
1) płaca zasadnicza,
2) dodatek za wieloletnią pracę (dodatek stażowy),
3) nagrody jubileuszowe,
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej (13-sta pensja).
Świadczenia dodatkowe z ZFŚS (np. „wczasy pod gruszą”, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe).
5. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

6. Wymagane dokumenty:
1) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) kserokopia dokumentu poświadczającego aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

7. Miejsce składania ofert:
1) w formie papierowej: w DZIALE KADR I PŁAC MCUS przy ul. Mącznej 3, pok. 146 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

lub

2) w formie elektronicznej: na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości proszę wprowadzić „Oferta zatrudnienia – pielęgniarka”

Szczegółowe informacje odnośnie w/w ofert pracy mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 71 376 99 36.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH