Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu poszukuje pracowników na stanowiska: opiekun, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w DPS.

Miejsce pracy:

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Mącznej 3

lub Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Karmelkowej 25

lub Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rędzińskiej 66/68  

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Informacje o wynagrodzeniu:

  • płaca zasadnicza
  • dodatek za pracę w nocy, niedzielę i święta oraz na drugiej zmianie (jeśli przysługuje)
  • dodatek za wieloletnią pracę (dodatek stażowy)
  • nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynasta pensja)

Możliwość dodatkowych świadczeń:

  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zgodne z Regulaminem, np. „wczasy pod gruszą”, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej).

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w Dziale Kadr i Płac MCUS przy ul. Mącznej 3, pok. 146, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Szczegółowe informacje odnośnie w/w ofert pracy mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu  071 376 99 36.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH