Adres:
Kaletnicza 8, 51-180
Drukuj

Wrocław
dolnoślaśkie
Telefon:
Patrz Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje:

Zespół Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej Koordynator - Iwona Pomianek, tel. 71 346 27 54 wew. 232

Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny Kierownik – Ewa Skiba, centrala tel. 71 346 27 23 wew. 235

Kierownik Sekcji Opiekuńczo-Terapeutycznej (1) - Iwona Szczygielska, centrala tel. 71 346 27 23 wew. 241

Kierownik Sekcji Opiekuńczo-Terapeutycznej (2) -  Barbara Smektała tel. 71 346 27 23 wew. 231