Adres:
Rędzińska 66/68, 54-106
Drukuj

Wrocław
dolnoślaśkie
Telefon:
Patrz Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje:

Zespół Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej Koordynator - Bożena Tomes, tel. 71 354 98 94

Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny Kierownik - Katarzyna Rataj-Jujka, tel. 71 354 98 80

Kierownik Sekcji Opiekuńczo-Terapeutycznej (1) - Aldona Wrycza, tel. 71 354 12 24, 71 354 16 25 wew. 553

Kierownik Sekcji Opiekuńczo-Terapeutycznej (2) – Wioletta Kozak, tel. 71 354 98 82