Informujemy o sposobie przetwarzania Twoich danych i przysługujących Ci prawach 

Poniższe informacje przekazujemy w związku z  realizacją obowiązków określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).
 1. klauzula informacyjna art 13 RODO_OGOLNE
 2. klauzula informacyjna art 13 RODO Klienci DDP
 3. klauzula informacyjna art 13 RODO Odwiedziny
 4. klauzula informacyjna art 13 RODO Porozumienie
 5. klauzula informacyjna art 13 RODO udostępnienie informacji publicznej
 6. klauzula informacyjna art 13 RODO Umowa
 7. klauzula informacyjna art 13 RODO_ przekazuje jako właściwego w sprawie
 8. klauzula informacyjna art 13 RODO_ skargi i wnioski
 9. klauzula informacyjna art 13 RODO_MONITORING MCUS ZARZĄD
 10. klauzula informacyjna art 13 RODO_MONITORING W DDP
 11. klauzula informacyjna art 13 RODO_MONITORING W DPS
 12. klauzula informacyjna art 14 RODO_ mieszkańca DPS
 13. klauzula informacyjna art 14 RODO_ rodzina klienta DDP