Zasady funkcjonowania

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, działającą na podstawie nadanego statutu i zgodnie z regulaminem organizacyjnym, na zasadach określonych w szczególności w:

 

Wszystkie Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu spełniają obowiązujące przepisami standardy i działają na podstawie:

  • decyzji Nr PS.II.9013-15/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. Wojewody Dolnośląskiego - zezwolenie na prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/68 we Wrocławiu
  • decyzji Nr PS.II.9013-26/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. Wojewody Dolnośląskiego - zezwolenie na prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25/27 we Wrocławiu – zmiana adresu na ul. Karmelkowa 25 – decyzja Nr PS-KNPS1.9423.12.2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r.
  • decyzji Nr PS.II.9013-9/10 z dnia 7 września 2010 r. Wojewody Dolnośląskiego - zezwolenie na prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8 we Wrocławiu
  • decyzji z dnia 15 marca 2017 r. Wojewody Dolnośląskiego zmieniającej decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr SSZ.II.9013/14/2001 z dnia 10 września 2001 r., zmienionej decyzjami Wojewody Dolnośląskiego: nr PS.II.9013/6/2003 z dnia 24 lutego 2003 r., nr PS.II.9013/33/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. , nr PS.II.9013-16/10 z dnia 22 listopada 2010 r., nr PS. KNPS1.9423.3.2012 z dnia 27 marca 2012 r., zezwalającej na prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 czerwiec 2018 13:42 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 czerwiec 2018 13:37 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 27 czerwiec 2018 08:03 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 27 czerwiec 2018 14:17 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 czerwiec 2018 08:31 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 czerwiec 2018 08:32 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 czerwiec 2018 08:36 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 czerwiec 2018 08:39 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 czerwiec 2018 08:40 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 22:09 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 listopad 2020 12:52 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 listopad 2020 13:27 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 listopad 2020 13:45 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 listopad 2020 13:45 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 styczeń 2021 14:29 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 październik 2022 14:04 Konrad Karykowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 październik 2022 14:07 Konrad Karykowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 październik 2022 14:07 Konrad Karykowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 październik 2022 14:15 Konrad Karykowski