Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat Miejskiego Centrum Usług Socjalnych jest czynny w godzinach od 7:30 do 15:30
54-131 Wrocław
ul. Mączna 3
pok. 140
tel. 71/ 376 99 00
fax 71/ 376 99 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu odpowiada na korespondencję złożoną w formie pisemnej, telegraficznej, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu  oraz w formie poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod warunkiem, że spełnia ona wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, to znaczy:
podanie (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu jest obowiązane potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje strony codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00, a w każdą środę w godzinach od 8:00 do 16:30 po uprzednim umówieniu się w sekretariacie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 czerwiec 2018 13:38 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 czerwiec 2023 13:26 Konrad Karykowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 czerwiec 2023 14:38 Konrad Karykowski