Wyniki postępowania - karta informacyjna dokumentu

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr
znak, nr [WPISZ NUMER/ZNAK]
przedmiot zamówienia [WPISZ NAZWĘ ZADANIA]
tryb postępowania przetarg nieograniczony
podmiot zamawiający [NAZWA PODMIOTU] w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI]
wartość zamówienia  
liczba otrzymanych ofert  
liczba wykonawców wyłonionych w postępowaniu  
data udzielenia zamówienia  
nazwa i adres wykonawcy  
uzasadnienie wyboru wykonawcy [WPISZ UZASADNIENIE]
Pelny tekst ogłoszenia: Prosimy pobrać poniżej załącznik

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.