Karta informacyjna dokumentu

Rodzaj: Rejestr / Ewidencja....
Nazwa: Rejestr ....
Dane od dnia: XX ???????? 19?? r.
Dane do dnia XX ???????? 19?? r.
Przechowuje: Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI]
Prowadzi: Imię i nazwisko odp. pracownika
Dostępność danych: Ograniczony
Podstawa ograniczenia: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926, z późn. zmianami)

Informacja o możliwościach i sposobach korzystania z danych

Dane z rejestru udostępniane są na wniosek zainteresowanego.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.