Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Wytworzony Odsłony
15 MARCA 2019 - Zapytanie ofertowe na dostawę ryb i przetworów rybnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 15-Mar-2019 Odsłon: 1104
14 MARCA 2019 Zapytanie ofertowe na dostawę mrożonych artykułów spożywczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 14-Mar-2019 Odsłon: 1257
13 MARCA 2019 - Zapytanie ofertowe na dostawę nakrycia stołowego oraz akcesoriów kuchennych na potrzeby DDP przy ul. Karmelkowej 25 oraz DDP przy ul. Semaforowej 5 nr 1 i nr 2 w MCUS we Wrocławiu 13-Mar-2019 Odsłon: 1097
18 LUTEGO 2019 Zapytanie ofertowe na dostawę 2 urządzeń (2 stanowiska) wraz z oprogramowaniem do rehabilitacji funkcji poznawczych RehaCom (lub równoważnych) do nowopowstałych DDP, w MCUS we Wrocławiu 18-Lut-2019 Odsłon: 1063
07 LUTEGO 2019 Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-15/2019 - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby nowopowstających DDP przy ul. Karmelkowej 25 oraz przy ul. Semaforowej 5 funkcjonujących w strukturze DPS w MCUS we Wrocławiu 07-Lut-2019 Odsłon: 1426
28 STYCZNIA 2019 Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-17/2019 w sprawie dostawy sprzętu cateringowego na potrzeby nowopowstających DDP przy ul. Karmelkowej 25 oraz przy ul. Semaforowej funkcjonujących w strukturze DPS w MCUS we Wrocławiu 28-Sty-2019 Odsłon: 1267
25 stycznia 2019 Zapytanie ofertowe w sprawie usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w nowopowstałych Dziennych Domach Pomocy, funkcjonujących w strukturze Domu Pomocy Społecznej w MCUS we Wrocławiu 25-Sty-2019 Odsłon: 1957
03 stycznia 2019 Zapytanie ofertowe w sprawie usług profilaktyczno-medycznych dla pracowników i kandydatów do pracy w nowopowstałych Dziennych Domach Pomocy, funkcjonujących w strukturze DPS w MCUS we Wrocławiu 03-Sty-2019 Odsłon: 1107
16 listopada 2018 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu AGD i RTV z podziałem na cztery zadania na potrzeby domów pomocy społecznej wchodzących w skład Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, przy ul. Mącznej 3 16-Lis-2018 Odsłon: 1166
25 października 2018 Zapytanie ofertowe na dostawę mebli medycznych oraz sprzętu medycznego z podziałem na cztery zadania na potrzeby domów pomocy społecznej wchodzących w skład Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, przy ul. Mącznej 3. 25-Paź-2018 Odsłon: 1422