W tej kategorii wyświetlane są zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł

Tytuł Wytworzony Odsłony
Sukcesywna dostawa obuwia specjalistycznego dla personelu DPS oraz DDP MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 z podziałem na dwie części zamówienia. 12-Sie-2022 Odsłon: 195
Usługa pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego (przegląd roczny) oraz usługa na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego instalacji elektrycznych narażonych na szkodliwe działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów Miejskiego 20-Maj-2022 Odsłon: 389
Usługi w zakresie serwisu i konserwacji kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocł 09-Maj-2022 Odsłon: 402
Sukcesywna dostawa odzieży, obuwia specjalistycznego, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz innego asortymentu roboczo/ochronnego dla personelu Domów Pomocy Społecznej oraz Dziennych Domów Pomocy Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. 25-Kwi-2022 Odsłon: 460
Zapytanie ofertowe MCUS.DZP.372-Z-25/2022 na wykonanie usługi polegającej na naprawie silnika w pojeździe służbowym , który służy do przewozu mieszkańców Domu Opieki Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/68 Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu p 16-Mar-2022 Odsłon: 204
Zapytanie ofertowe Nr MCUS.DZP.372-Z-23/2022 na wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji kat. III z Domów Pomocy Społecznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu z podziałem na cztery częśc 03-Mar-2022 Odsłon: 209
Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-42/2021 na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu wykładziny PCV (tarket) w DPS przy ul. Rędzińskiej 66/68 oraz w DPS przy ul. Karmelkowej 25 MCUS we Wrocławiu 23-Cze-2021 Odsłon: 385
Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-40/2021 na kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych na potrzeby Domów Pomocy Społecznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 21-Cze-2021 Odsłon: 615
Usługa dzierżawy, dostawy i montażu urządzeń filtrujących oraz uzdatniających wodę miejską na potrzeby Domów Pomocy Społecznej oraz Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu, przy ul. Mącznej 3, MCUS.DZP.372-Z-36/2021 14-Cze-2021 Odsłon: 425
Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-28/2021 na kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych na potrzeby Domów Pomocy Społecznej, funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu 10-Cze-2021 Odsłon: 434