Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
7 CZERWCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia IT na potrzeby Dziennych Domów Pomocy nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 funkcjonujących w strukturze Domu Pomocy Społecznej w MCUS we Wrocławiu 07-Cze-2019 Odsłon: 1403
6 CZERWCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu IT na potrzeby Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 funkcjonującego w strukturze Domu Pomocy Społecznej w MCUS we Wrocławiu oraz na potrzeby Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 06-Cze-2019 Odsłon: 1432
6 CZERWCA 2019 -Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego procesy biznesowe MCUS we Wrocławiu wraz ze środ. bazodanowym 06-Cze-2019 Odsłon: 1032
30 MAJA 2019 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę różnych artykułów spożywczych dla Klientów nowopowstałych dziennych domów pomocy funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu z podziałem na 5 części zamówienia 30-Maj-2019 Odsłon: 1388
30 MAJA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę mebli na potrzeby Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 funkcjonującego w strukturze Domu Pomocy Społecznej w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na dwie części zamówienia 30-Maj-2019 Odsłon: 1456
28 MAJA 2019 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę nitrylowych rękawic medycznych na potrzeby nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 28-Maj-2019 Odsłon: 1068
21 MAJA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 21-Maj-2019 Odsłon: 1126
21 MAJA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych: bezglutenowych, makaronów i tłuszczów na potrzeby MCUS we Wrocławiu, przy ul. Mącznej 3 21-Maj-2019 Odsłon: 1109
21 MAJA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych sypkich na potrzeby MCUS 21-Maj-2019 Odsłon: 1084
20 MAJA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę przetworów na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 20-Maj-2019 Odsłon: 1092