• Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja 12.05.2020
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  • SIWZ zmiana z dnia 12.05.2020
  • Kalkulacja cenowa zmiana z dnia 12.05.2020

 

  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • SIWZ
  • Zał. 1 -  Formularz oferty
  • Zał. 2 -  Kalkulacja cenowa
  • Zał. 3 - Oświadczenie –  brak podstaw wykluczenia
  • Zał. 4 - Oświadczenie – grupa kapitałowa
  • Zał. 5 - Wzór umowy wraz z załącznikami

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 06 maj 2020 12:54 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 maj 2020 15:48 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 maj 2020 14:26 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 czerwiec 2020 12:58 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. środa, 24 czerwiec 2020 14:28 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 październik 2020 11:54 Michał Wolicki