• Modyfikacja treści SIWZ z dn. 30.06.2020r.
  • Zał. 5 - Wzór umowy wraz z załącznikami – modyfikacja z dn. 30.06.2020r.

 

  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • SIWZ
  • Zał. 1 - Formularz oferty
  • Zał. 2 - Kalkulacja cenowa
  • Zał. 3 - Oświadczenie - brak podstaw wykluczenia
  • Zał. 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa
  • Zał. 5 - Wzór umowy wraz z załącznikami

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 25 czerwiec 2020 14:30 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 czerwiec 2020 14:00 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 lipiec 2020 12:56 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 lipiec 2020 14:14 Konrad Karykowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 13:56 Michał Wolicki