USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

6f218c37542bb05a884a0779a5dd41fa  b3bc570d5dec669e11d77215dc9a8e0f 

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA

dostosowana do możliwości i potrzeb mieszkańca, prowadzona indywidualne oraz grupowo.

W ramach terapii zajęciowej odbywają się zajęcia z:

 • arteterapii -  zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik
 • biblioterapii – odbiór i analiza dzieł literackich
 • muzykoterapii – wspólne śpiewanie
 • kulinoterapii – wspólne przygotowywaniu i pieczenie różnych potraw
 • silwoterapii - spotkania rekreacyjne na świeżym powietrzu połączone z różnymi formami terapii zajęciowej
 • terapii zajęciowej ruchem - ćwiczenia oddechowe i ogólno-usprawniające podczas zajęć  terapeutycznych, poranna gimnastyka
 • teatroterapii- zajęcia teatralno-muzyczne
 • socjoterapii - spotkania tematyczne, rozmowy
 • terapii indywidualnej,

a także spotkania modlitewne

DZIAŁANIA  RELIGIJNE I KULTURALNO - OŚWIATOWE

 • wycieczki krajoznawcze, spacery, grille i ogniska, wyjazdy do teatrów, kina, opery, imprezy np. turnieje w bule, bilard, warcaby, szachy, zabawy
 • spotkania poetycko – muzyczne  oraz spotkania okolicznościowe z okazji, np. świąt
 • kontakt z kapelanem, możliwość uczestniczenia we Mszy Św. w niedzielę i święta, a także korzystania z indywidualnych posług religijnych
 • możliwość udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rodzinami
 • integracja ze społecznością lokalną

 SAMORZĄDNOŚĆ

 • aktywnie działa Rada Mieszkańców, wybierana w demokratycznych wyborach przez mieszkańców
 • która w imieniu wszystkich mieszkańców współpracuje z personelem odnośnie spraw dotyczących życia domu

REHABILITACJA

 • mieszkańcy Domu mogą uczestniczyć w zajęciach aktywności ruchowej w formule indywidualnej lub grupowej
 • ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i fizjoterapeutów dbających o indywidualne dopasowanie obciążeń w zależności możliwości i potrzeb mieszkańców
 • zajęcia odbywają się najczęściej na sali gimnastycznej lub w pokojach mieszkańców
 • celem zajęć jest utrzymanie lub poprawa sprawności funkcjonalnej oraz podniesienie jakości ich życia mieszkańców
 • poza stacjonarnymi formami terapii mieszkańcy mogą korzystać także z oferty rekreacyjnej, np. pływanie kajakami czy maszerowanie z kijkami (nordic walking)

Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej

Zobacz pozostałe zdjęcia