1955 r.

Powstanie Domu Rencisty
przy ul. Klasztornej 2

 

1967 r.

Powstanie Państwowego Domu Rencisty przy ul. Mącznej 3

 
 

1971 r.

Powstanie Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
przy ul. Rędzińskiej 66/68

 
 
1975 r. 

Zmiana nazwy ulicy i adresu Domu Rencisty przy ul. Klasztornej 2 na ul. Kaletniczą 8

   1976 r.

Zmiana nazwy Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
przy ul. Rędzińskiej 66/68 
na Zakład dla osób przewlekle chorych

   

1977 r.

Pierwszy Dzienny Dom Pomocy w Polsce
przy ul. Kościuszki 67 we Wrocławiu
- pierwotnie w strukturach Zespołu Opieki
Zdrowotnej Wrocław – Stare Miasto

 
 

1978 r.

Powstanie Dziennego Dom Pomocy
przy ul. Komuny Paryskiej 11 pierwotnie
w strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej Wrocław – Krzyki

   

1981 r.

Otwarcie Państwowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25/27

   

1981 r.

Powstanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Skwierzyńskiej 23/2 pierwotnie w strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej Wrocław – Fabryczna

 

1989 r.                                  

Zakład dla osób przewlekle chorych
przy ul. Rędzińskiej 66/68 zmienia nazwę na Dom Pomocy Społecznej 

 

1989 r.

Państwowy Dom Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25/27 zmienia nazwę
na Dom Pomocy Społecznej

 

1989 r.

Powstanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. S. Żeromskiego 37/1 pierwotnie w strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej Wrocław – Śródmieście

 

1991 r.

Dzienny Dom Pomocy
przy ul. T. Kościuszki 67,
ul. Komuny Paryskiej 11,
ul. Skwierzyńskiej 23/2
oraz ul. S. Żeromskiego 37/1
włączony w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

1992 r.

Zmiana nazwy Domu Rencisty
przy ul. Kaletniczej 8 na Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8

 

1993 r.

Zmiana nazwy Państwowego Domu Rencisty
przy ul. Mącznej 3 na Dom Pomocy Społecznej

 

2001 r.

Przebudowa Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Mącznej 3 kolejny, nowy budynek powstały z dofinansowaniem PFRON

 

2001 r.

Utworzenie Miejskiego Zarządu Domów Pomocy  Społecznej we Wrocławiu  poprzez połącznie czterech domów pomocy społecznej funkcjonujących
w odrębnych budynkach
 

2007 r.

Zmiana nazwy Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu na Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu oraz włączenie w strukturę zadań opieki dziennej
w ramach usług opiekuńczych
dla osób zależnych, w tym włącznie czterech dziennych domów pomocy społecznej

 

2010 r.

Zakończnie procesu przebudowy czterech domów pomocy społecznej funkcjonujących w strukturze MCUS dostosowanie do wymogów określonych przepisami standaryzacyjnymi

 

2012 r.

Przebudowa Dziennego Domu Pomocy Społecznej ul. S. Żeromskiego 37/1 – przyjazny lokal i większe możliwości specjalistycznego wsparcia oraz przewóz
i opieka dla klientów

 

2017 r.

Przebudowa Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Kaletniczej 8
- termomodernizacja oraz zagospodarowanie terenów zielonych

 

2019 r.

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 oraz Dziennych Domów Pomocy nr 1 i nr 2 przy. ul. Semaforowej 5.

 
 

2020 r.

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8