Tytuł Wytworzony Odsłony
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Centrum Usług Socjalnych wymiar: 0,500 etatu 16-Kwi-2024 Odsłon: 13
Zapytanie ofertowe Nr MCUS.DZP.372-Z-36/2024 na Roboty budowlane związane z wymianą instalacji wody cieplnej w DPS przy ul. Mącznej 3 03-Kwi-2024 Odsłon: 140
Postępowanie nr MCUS.DZP.220-01/2024 na sprzedaż używanego samochodu osobowego Volkswagen Transporter. 29-Mar-2024 Odsłon: 31
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. Postępowanie nr MCUS.DZP.372-Z-24/2024 22-Mar-2024 Odsłon: 423
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko: Kierownik Sekcji Opiekuńczej 20-Mar-2024 Odsłon: 108
18-03-2024 WEZWANIE DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU 18-Mar-2024 Odsłon: 33
18-03-2024 WEZWANIE DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU 18-Mar-2024 Odsłon: 38
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko pracy: Starszego inspektora ds. BHP 15-Mar-2024 Odsłon: 95
WYKAZ rzeczowych składników majątku ruchomego, w które wyposażone jest Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 06-Mar-2024 Odsłon: 40
Informacja o zastosowanych w latach 2019 – 2024 środkach poprawy efektywności energetycznej 05-Mar-2024 Odsłon: 34

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych przez Naszą Instytucję rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

 

W tej kategorii publikowane są plany zamówień publicznych Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, począwszy od roku 2021

 

W tej kategorii wyświetlane są zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł

W tej kategorii wyświetlane są artykuły dotyczące Wstępnych konsultacji rynkowych

W tej kategorii wyświetlane są artykuły dotyczące Konkursów

Ogłoszenia o prace w MCUS wszystkie

Ogłoszenia bieżące o pracę w MCUS.

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.