Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
Sukcesywna dostawa środków chemicznych do sprzątania i zmywarek na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-71/2020) 31-Gru-2020 Odsłon: 1584
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dostawa maszyn czyszczących na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-97/2020) 31-Gru-2020 Odsłon: 953
Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, MCUS.DZP.373-84/2020 31-Gru-2020 Odsłon: 1281
Sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów higienicznych i do sprzątania na potrzeby nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu, z podziałem na dwie części: Część 1 - Dostawa artykułów higienicznych z pap 30-Gru-2020 Odsłon: 1237
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę urządzeń i akcesoriów dezynfekcyjnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na trzynaście części zamówienia (MCUS.DZP.373-96/2020) 30-Gru-2020 Odsłon: 958
Sukcesywna dostawa różnych artykułów do sprzątania i art. higienicznych z papieru i tworzyw sztucznych na potrzeby MCUS we Wrocławiu, z podziałem na dwie części: Część 1 - Dostawa artykułów higienicznych z papieru i tworzyw sztucznych; Część 2 – Dostawa a 30-Gru-2020 Odsłon: 1090
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz innego asortymentu roboczego/ochronnego na potrzeby personelu Domów Pomocy Społecznej oraz Dziennych Domów Pomocy, funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu przy ul 30-Gru-2020 Odsłon: 1592
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów higieny osobistej dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i Dziennych Domów Pomocy, funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 (MCUS.DZP.373-78/2020) 29-Gru-2020 Odsłon: 1276
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - dostawa sprzętu medycznego na potrzeby domów pomocy społecznej funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu, z podziałem na dziewiętnaście części zamówienia (MCUS.DZP.373-93/2020) 22-Gru-2020 Odsłon: 1126
Dostawa rękawic medycznych na potrzeby MCUS we Wrocławiu, z podziałem na pięć części: Część 1– dostawa rękawic lateksowych, Część 2– dostawa rękawic chirurgicznych, Część 3– dostawa rękawic winylowych bezpudrowych, Część 4– dostawa rękawic winylowych lekk 22-Gru-2020 Odsłon: 1241

Podkategorie