Zdjęcie 45 lecie Komuny Paaryskiej

fotografia 1. plakat informujący o obchodach 45 lecia

Mamy ogromną przyjemność podzielić się relacją z niezwykłego wydarzenia, które miało miejsce dnia 8.11.2023 r. w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Dziennym Domu Pomocy przy ul. Komuny Paryskiej 11. Tego bowiem dnia świętowaliśmy uroczystość obchodów Jubileuszu 45 – lecia istnienia DDP.

 

Komuny 4b

fotografia 2. Zespół Pracowników DDP przy ul. Komuny Paryskiej 11 wraz z gośćmi, Prezydentem Wrocławia - Panem Jackiem Sutrykiem, Dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych przy Urzędzie Miejskim Wrocławia - Panem Bartłomiejem Świerczewskim oraz Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - Panem Andrzejem Mańkowskim. 

Wydarzenie stało się pretekstem do wspomnień. Dzienny dom wypełnił się historiami jego Klientów, którzy niejednokrotnie korzystają z jego usług wiele lat, historiami pracowników, którzy są związani z nami jeszcze dłużej, w tym historią utworzenia DDP, którą przywołała jego pierwsza Pani Kierownik.

Komuny 3b

fotografia 3. Strony z kroniki dokumentujące Wigilię 


45 lat działania DDP to setki osób objętych wsparciem, osób, które decydują się, by spędzać z nami czas, korzystać z naszych usług. To rodziny, które nam ufają, pracownicy, którzy każdego dnia z zaangażowaniem realizują swoje obowiązki, instytucje, które nas wspierają, podmioty, które z nami współpracują.
To 45 lat budowania relacji, podejmowania wyzwań i wdrażania zmian.
Dziękujemy tym, którzy tworzyli i zmieniali to miejsce. Dziękujemy byłej i obecnej kadrze, Klientom i ich rodzinom, zaprzyjaźnionym podmiotom i instytucjom.
Liczymy, że spędzimy razem kolejne jubileusze, a nasz dzienny dom, przez kolejne lata, będzie stanowił miejsce dziennego wsparcia na mapie Wrocławia.