plakat Przemoc wobec osób starszych

15 marca 2024 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja pt. "Przemoc wobec osób starszych".

Uczestnicy konferencji rozmawiali o tym, jak rozpoznać zachowania przemocowe oraz jak się przed nią bronić i jej zapobiegać (link: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/konferencja-przemoc-wobec-osob-starszych-relacja).

Konferencja miała formułę „gwiaździstą” – debatę w Biurze RPO oglądali i komentowali uczestnicy 83 spotkań lokalnych zorganizowanych w 77 miejscowościach.

W tym spotkanie lokalne zostało zorganizowane w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3.

Na spotkanie lokalne zaproszono mieszkańców domów pomocy społecznej MCUS, klientów dziennych domów pomocy MCUS, pracowników MCUS, przedstawicieli Klubu Seniora „Fantazja” oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej w Leśnicy.

Jako prelegenci wystąpili:

10.45-11.00 Pani dr Bogna Bartosz – wykładowca na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW Wrocław oraz Przewodnicząca Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego - Prelekcja pt. „Poczucie sensu życia w wieku senioralnym”.

11.05-11.50 Pani Izabela Pawłowska – Kierownik Działu Przeciwdziałania Przemocy Domowej MOPS i jednocześnie Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej wraz z członkami Zespołu - Przedstawienie pt. „Przypadek Pani Marii”.

14.00-14.25 Pani Izabela Pawłowska - Kierownik Działu Przeciwdziałania Przemocy Domowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i jednocześnie Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz członkowie Zespołu – Prelekcja pt. „Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy we Wrocławiu”.

14.30-14.45 Pani Monika Zentkowska - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej - Specjalista ds. obsługi merytorycznej – Prelekcja dot. „Projektu w zakresie rozwoju interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie”.

Dziękujemy prelegentom za ich zaangażowanie i czas jaki poświęcili mieszkańcom, klientom i pracownikom MCUS. Dziękujemy za kształtowanie atmosfery sprzyjającej dyskusji na trudny temat szeroko pojętej przemocy wobec osób starszych.

W spotkaniu lokalnym w MCUS DPS wzięło udział ok. 50 osób na miejscu oraz ok. 40 osób w formule on-line.

Poza przekazaną wiedzą co do sposobu zgłaszania przemocy, instrumentów prawnych czy opisu działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, mieszkańcy DPS MCUS i klienci DDP otrzymali ulotki dotyczące przemocy domowej, dedykowane osobom starszym.

konferencja Przemoc wobec osób starszych