Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej z organizatorem stażu.

Aby móc odbyć staż w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu należy spełnić poniższe formalności i złożyć niżej wymienione dokumenty:

  • karta referencyjna (skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu)
  • życiorys
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Z powyższymi dokumentami należy zgłosić się osobiście do Działu Kadr przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu, pokój nr 146, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, pod numerem telefonu 71 376 99 36.

Kandydaci do odbycia stażu zostają wyłonieni (po przeprowadzonej rozmowie) na podstawie posiadanych kwalifikacji i predyspozycji, z uwzględnieniem ilości miejsc stażowych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy Wrocław i zapotrzebowania komórek organizacyjnych MCUS.

Życiorys powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS), ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, w celu odbcia stażu w MCUS".

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH