Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
20 MAJA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu do przewozu klientów, przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych na potrzeby DDP przy ul. Skoczylasa 8 funkcjonującego w strukturze MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 20-Maj-2019 Odsłon: 1064
15 MAJA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę dżemów i marmolad na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 15-Maj-2019 Odsłon: 1080
10 MAJA 2019 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę wody źródlanej na potrzeby MCUS we Wrocławiu 10-Maj-2019 Odsłon: 1023
10 MAJA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych naczyń na potrzeby MCUS we Wrocławiu 10-Maj-2019 Odsłon: 938
25 KWIETNIA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu do przewozu klientów, przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych na potrzeby DDP przy ul. Karmelkowej 25 funkcjonującego w strukturze MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 25-Kwi-2019 Odsłon: 1353
18 KWIETNIA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 18-Kwi-2019 Odsłon: 1165
12 KWIETNIA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę nitrylowych rękawic medycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 12-Kwi-2019 Odsłon: 1134
10 KWIETNIA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów z włóknin medycznych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 10-Kwi-2019 Odsłon: 1423
10 KWIETNIA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę zup w proszku, sosów w proszku i przypraw na potrzeby MCUS we Wrocławiu 10-Kwi-2019 Odsłon: 1104
27 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na na dostawę płynów piorąco - dezynfekujących wraz z montażem automatycznego systemu dozowania na potrzeby MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 27-Mar-2019 Odsłon: 1030

Podkategorie