Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę dżemów i marmolad na potrzeby MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 (MCUS.DZP.373-26/2020) 15-Kwi-2020 Odsłon: 1066
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Sukcesywna dostawa różnych artykułów do sprzątania na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 14-Kwi-2020 Odsłon: 904
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS przy ul. Mącznej 3 07-Kwi-2020 Odsłon: 990
Przetarg nieograniczony na dostawę środków chemicznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na dwie części zamówienia (MCUS.DZP.373-10/2020) 07-Kwi-2020 Odsłon: 1142
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych z papieru i tworzywa sztucznego oraz naczyń jednorazowych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 27-Mar-2020 Odsłon: 823
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę różnych artykułów do sprzątania na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-01/2020) 25-Mar-2020 Odsłon: 989
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Sukcesywna dostawa artykułów higieny osobistej na potrzeby domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu 20-Mar-2020 Odsłon: 871
Postępowanie nr MCUS.DZP.373-11/2020 na sukcesywną dostawę artykułów higienicznych z papieru i tworzywa sztucznego oraz naczyń jednorazowych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 11-Mar-2020 Odsłon: 907
Sukcesywna dostawa wyrobów z włóknin medycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 10-Mar-2020 Odsłon: 1072
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów higieny osobistej na potrzeby MCUS (MCUS.DZP.373-08/2020) 05-Mar-2020 Odsłon: 905

Podkategorie