Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
Przetarg nieograniczony na usługi ochroniarskie i portierskie na terenie DPS przy ul. Karmelkowej 25 oraz ul. Kaletniczej 8 funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-25/2020) 25-Maj-2020 Odsłon: 1552
Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych na potrzeby MCUS we Wrocławiu z podziałem na pięć części (MCUS.DZP.373-35/2020) 13-Maj-2020 Odsłon: 1022
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę jaj kurzych na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-24/2020) 08-Maj-2020 Odsłon: 929
Przetarg nieograniczony na dostawę różnych artykułów spożywczych na potrzeby MCUS (MCUS.DZP.373-23/2020) 08-Maj-2020 Odsłon: 1116
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę warzyw i owoców I gatunku na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-31/2020) 08-Maj-2020 Odsłon: 1036
Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 (MCUS.DZP.373-27/2020) 06-Maj-2020 Odsłon: 988
Sukcesywna dostawa mrożonych artykułów spożywczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 (MCUS.DZP.373-30/2020) 06-Maj-2020 Odsłon: 1070
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę ryb i produktów rybnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-22/2020) 05-Maj-2020 Odsłon: 1010
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę jaj kurzych na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-18/2020) 23-Kwi-2020 Odsłon: 948
Sukcesywna dostawa wyrobów z włóknin medycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na cztery części: część 1 – Zadanie 1 - dostawa maseczek, fartuchów i czepków; część 2 – Zadanie 2 – dostawa prześcieradeł jednorazow 20-Kwi-2020 Odsłon: 1584

Podkategorie