naglowekO projekcie      Opis projektu     Planowane efekty     Harmonogram realizacji projektu  Ogłoszenia praca  Koordynator projektu    Kontakt

Baner Domowa Przystań

 

TYTUŁ PROJEKTU:

Domowa przystań

NAZWA PROGRAMU I DZIAŁANIA:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT REALIZOWANY JEST W PARTNERSTWIE PRZEZ:

- Gminę Wrocław – Lidera projektu,  w imieniu której projekt realizuje Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

- Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Partnera krajowego projektu

- Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Citta Di Bologna – Partnera ponadnarodowego projektu

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 

1 039 938,43 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

1 008 740,28 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 01.06.2017 r. do 31.07.2020 r.

CELE PROJEKTU:

podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych świadczonych w Dziennych Domach Pomocy poprzez transfer, zaadoptowanie i wdrożenie nowego modelu wsparcia klientów Dziennych Domach Pomocy oraz ich rodzin i/lub opiekunów w miejscu zamieszkania, dzięki współpracy z partnerami ponadnarodowym i krajowym.

 

 BENEFICJENT

      

 JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

      

PARTNER KRAJOWY

     

PARTNER PONADNARODOWY

Wrocław herb   MCUS Logo   UMed wroc logo   asp bologna logo V po