naglowekO projekcie      Opis projektu     Planowane efekty     Harmonogram realizacji projektu  Koordynator projektu    Kontakt

Koordynator projektu jest odpowiedzialny za harmonijny przebieg wszystkich działań, nadzór techniczny oraz płynną realizację całości projektu. Wykonawca WB Inwestycje Wioletta Stasiak z siedzibą we Wrocławiu, pełni funkcję koordynatora projektu w ramach projektu pn.: Każdego dnia bezpiecznej w dziennych domach pomocy, który został wyłoniony w trybie Zasady konkurencyjności w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

 

 BENEFICJENT

      

 JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

      

PARTNER KRAJOWY

     

PARTNER PONADNARODOWY

Wrocław herb   MCUS Logo   UMed wroc logo    logoASP