loga_projekt.png

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.  

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Cel operacyjny realizowany w obszarze D to zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne. 

Projekt dotyczył zakupu dwóch samochodów osobowych – mikrobusów 9-cio miejscowych, specjalnie przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Dnia 05.09.2022 r. została podpisana umowa nr WRR/000343/01/D o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, na zakup dwóch mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla:

  • mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/68
  • mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25
  • mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8
  • mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 oraz dla klientów dziennych domów pomocy w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

Kwota dofinansowania PFRON: 240 000,00 PLN

Wkład własny Gminy Wrocław: 459 255,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 699 255,00 PLN

 

zdjęcie 1 mercedes DW 1WV 31 DPS Rędzińska  zdjęcie 2 IMG 20240405 140126 zdjęcie3 mercedes DW 1WV 32 DPS Mączna