naglowekO projekcie      Opis projektu     Planowane efekty     Harmonogram realizacji projektu  Ogłoszenia praca  Koordynator projektu    Kontakt

 

Baner Domowa Przystań

Gmina Wrocław planuje transfer, adaptację i wdrożenie innowacyjnej, kompleksowej oferty w postaci nowego modelu wsparcia, niewystępującej dotychczas w takim zakresie w Polsce, polegającej na:

1)   rozszerzeniu oferty usług higieniczno-pielęgnacyjnych dla klientów DDP, m.in. poprzez zatrudnienie i przeszkolenie opiekunów medycznych i pielęgniarek,

2)   prowadzeniu szkoleń/spotkań podnoszących umiejętności rodzin klientów DDP, w zakresie pielęgnacji, opieki oraz profilaktyki schorzeń charakterystycznych dla osób starszych,

3)   prowadzeniu szkoleń zwiększających umiejętności pracowników DDP w zakresie higieny i pielęgnacji klientów DDP,

4)   prowadzeniu szkoleń zwiększających wiedzę pracowników MOPS, na temat pracy z osobą starszą oraz w zakresie oferty i rozwoju usług dla klientów DDP i ich rodzin.

Wprowadzenie nowego modelu wsparcia rozszerzy zakres świadczonych usług pielęgnacyjnych, higienicznych i edukacyjnych (wspierających) oraz szkoleń pracowników i włączenia rodzin – czego w DDP Gminy Wrocław standardowo nie ma.

Wartość dodana płynąca ze współpracy ponadnarodowej to:

1)   wzrost poziomu wiedzy pracowników MCUS nt. europejskich rozwiązań organizacyjnych i technicznych w obszarze usług dla osób starszych,

2)   poznanie różnorodnego kulturowo środowiska pomocy społecznej,

3)   podejście do rozwiązywania problemów społecznych, metod pracy z innej perspektywy,

4)   wzrost poziomu świadomości pracowników MCUS w zakresie potrzeb klientów DDP i ich rodzin.

 

 BENEFICJENT

      

 JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

      

PARTNER KRAJOWY

     

PARTNER PONADNARODOWY

Wrocław herb   MCUS Logo   UMed wroc logo   asp bologna logo V po